Hvad er en EMC

En EMC har de rette redskaber, know-how og kontakterne på sit specialiserede marked

Hvad er en Export Management virksomhed? Per definition en type virksomhed, som på vejne af sine klienter varetager al eksport samt markedsføring til et udpeget fjernmarked.


En Export Management virksomhed fungerer som eksklusiv salgs- og markedføringsrepræsentant for lokale virksomheder, som typisk hverken har den fornødne ekspertise eller viden til selv at eksportere til det pågælgende marked. En EMC forhandler og indgår kommercielle aftaler, men erhverver sig dog ikke den juridiske ejendomsret til varer, da man forhandler udelukkende på vegne af producenten.

Producerer ens virksomhed eksklusive produkter af høj kvalitet, kan det klart anbefales, at man opretholder en vis form for kommerciel kontrol over sit fjernmarked. Dette kan opnås ved brug af en kommerciel formidler i form af en EMC.

Hvis man som virksomhed ønsker at opretholde kontrollen over sit fjernmarked, er en EMC den ideelle løsning, da man altid arbejder med en 100% målrettet og transparent fællesstrategi for samarbejdet. En EMC repræsenterer virksomheden, som talerør og som var den selv en integreret del af gruppen. På denne måde sikrer man det optimale udgangspunkt og øger derfor mulighederne for et succesrigt eksporteventyr.

Kommunikations- & ordreprocessen illustreres bedst som følger: